• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1883/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 04/09/2019
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
File đính kèm: