• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1506/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 04/09/2019
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
File đính kèm: