• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1505/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 09/09/2019
Lĩnh vực Xây dựng
File đính kèm: