• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2929/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
Ngày quyết định 20/08/2019
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: