• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1695/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực Thể dục thể thao
File đính kèm: