• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1366/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giải quyết tố cáo áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 14/08/2019
Lĩnh vực Giải quyết tố cáo
File đính kèm: