• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2434/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày quyết định 07/08/2019
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
File đính kèm: