• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1862/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019
Ngày quyết định 13/08/2019
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: