• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1325/QĐ-BTC
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Ngày quyết định 05/08/2019
Lĩnh vực Hải quan
File đính kèm: