• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1595/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng 2019
Ngày quyết định 13/08/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: