• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định Số: 2750/QĐ-BVHTTDL.
Trích yếu QĐ công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa - Theo NĐ 54/2019/NĐ-CP
Ngày quyết định 07/08/2019
Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường
File đính kèm: