• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1702/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 12/08/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: