• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4267/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ giải quyết lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tảiHà Nội
Ngày quyết định 09/08/2019
Lĩnh vực Đăng kiểm, Đường bộ, Đường thủy nội địa
File đính kèm: