• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1501/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực Thể dục thể thao
File đính kèm: