• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1500/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: