• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4263/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày quyết định 09/08/2019
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
File đính kèm: