• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1635/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực Tư Pháp, Nuôi con nuôi
File đính kèm: