• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4226/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
File đính kèm: