• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2442/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Ngày quyết định 30/08/2019
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: