• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2295/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 10/07/2019
Lĩnh vực Thể dục thể thao
File đính kèm: