• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1035/QĐ-UBND
Trích yếu công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày quyết định 09/07/2019
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: