• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1748/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày quyết định 10/07/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: