• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2198/QĐ-UBND_2019
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày quyết định 10/07/2019
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
File đính kèm: