• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2199/QĐ-UBND_2019
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Ngày quyết định 10/07/2019
Lĩnh vực Thể dục thể thao
File đính kèm: