• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1632/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 03/07/2019
Lĩnh vực Hợp tác xã
File đính kèm: