• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1656/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Ngày quyết định 05/07/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: