• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1653/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày quyết định 14/07/2019
Lĩnh vực Người có công
File đính kèm: