• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1347/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 03/06/2019
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
File đính kèm: