• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1475/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Ngày quyết định 19/06/2019
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
File đính kèm: