• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1467/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày quyết định 11/06/2019
Lĩnh vực Y tế
File đính kèm: