• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1084/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày quyết định 10/06/2019
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: