• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1083/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuôc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 10/06/2019
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: