• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3097/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày quyết định 10/06/2019
Lĩnh vực Y tế
File đính kèm: