• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2175/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 07/06/2019
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Khoa học, Công nghệ
File đính kèm: