• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 923/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
Ngày quyết định 07/06/2019
Lĩnh vực Nuôi con nuôi
File đính kèm: