• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 894/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày quyết định 14/05/2019
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
File đính kèm: