• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 897/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực dân tộc; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày quyết định 14/05/2019
Lĩnh vực Tôn giáo, Dân tộc
File đính kèm: