• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 360/QĐ-BYT
Trích yếu công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ thay thế/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Ngày quyết định 14/05/2019
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
File đính kèm: