• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 857/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
Ngày quyết định 17/04/2019
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: