• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1129/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Ngày quyết định 13/05/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: