• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 994/QĐ-UBND
Trích yếu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Ngày quyết định 23/04/2019
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
File đính kèm: