• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 789/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Công thương
File đính kèm: