• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1753/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ
File đính kèm: