• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 908/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
File đính kèm: