• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 610/QD-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Xây dựng
File đính kèm: