• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 607/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Du lịch
File đính kèm: