• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 367/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ công bố bãi bỏ TTHC trong lĩnh vực tài chính ngana sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh ĐL
Ngày quyết định 10/04/2019
Lĩnh vực Tài Chính
File đính kèm: