• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 786/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày quyết định 08/04/2019
Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải
File đính kèm: