• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 650/QĐ-UBND
Trích yếu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Ngày quyết định 08/03/2019
Lĩnh vực Luật sư
File đính kèm: