• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 584/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày quyết định 20/03/2019
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
File đính kèm: